ATP-transporter

Svenska

Vårt företag är specialiserat på kyl- och värmetransporter. Det viktigaste inom kyl- och värmetransport är att temperaturen hålls på den av godset förutbestämda nivån. Våra chaufförer kontrollerar lastens temperatur innan lastning och kontrollerar att kall eller varm luft kommer fritt in i lastutrymmet. Lastens temperatur bör under hela transporten vara inom ett stabilt område och därför så säkras den rätta temperaturen redan innan transportens början. Chauffören kontrollerar också godsets egentliga temperatur med jämna mellanrum under transporten. All vår utrustning är ATP-certifierad och godkännd för transport av livsmedel för alla temperaturer.