TL Trans

För att den internationella handeln skall kunna förlöpa smidigt och smärtfritt så är pålitliga samarbetspartners i transportbranschen en mycket viktig faktor.
TL Trans som är beläget i Kronoby i Österbotten, är en pålitlig och trygg partner för transporter på rutten Finland-Europa, Europa-Finland.
Genom oss lyckas samt stora och små försändelser, transport av farligt gods, temperaturreglerade transporter i Finland och från Finland. Via oss är det också möjligt att få spedition och lagertjänster, samt dokument anknytna till transporten. Genom att erbjuda door-to-door service, vilket innebär att samma bil lastar och lossar godset så undviker vi onödiga mellanlastningar som kan skada godset. Genom att undvika mellanlastningar så kan vi också leverera varorna snabbare än våra konkurrenter eftersom godset hela tiden är i rörelse. Samma person sköter transporten från början till slut och därmed kan ge svar på kundernas frågor snabbt och vid behov, till exempel att ta direkt kontakt till föraren.
Svenska